Login

 

Et medlemsskab af  De Frie Taksatorer
giver dig din egen login.

 

Med denne får du adgang til en række faciliteter, bl.a. registrering af takseringsrapporter
og oversigter.

Din bruger-ID og kode har du modtaget enten med E-mail eller med posten.
Disse benyttes til login.

Er du endnu ikke blevet medlem, kan du blive det ved at udfylde indmeldelsesblanketten.

Bruger-ID:
Kode: